Kateřina Valachová ČSSD

Ministryně školství 2015-2017

Kateřina

Valachová

Srdce a profesionalita

 

Pravice už nechce školné? Chce. Jen se bojí

 

    V předvolební kampani se můžeme chovat zhruba dvojím způsobem, opomenu-li nejrůznější populisty a extrémisty. Zaprvé slibovat voličům věci, za nimiž si politik či politička stojí, má je promyšlené a věří, že jsou dosažitelné.

 

 

Děti a učitelky jako otloukánci aneb priorita po česku

 

    Letošní rekordní rozpočet pro školy a již druhý rok poctivých peněz na skutečné počty žáků a studentů ve školách mohou být úsvitem pro budoucí úspěch našich dětí i pro úspěch republiky v Evropě i ve světě. Mohou ....

 

 

Dopis pro PM: Česká unie bojových umění

 

Jsem si vědom, že jsem zcela jistě nepatřil k Vašim oblíbencům v Národní radě pro sport, protože jsem se zcela jistě častěji ozýval s kritikou než ostatní členové, ale má kritika byla vždy věcná a vždy s návrhem, jak danou problematiku řešit.

 

 

Srdce a profesionalita

Matka dvou dcer, vdaná. Toho času ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Právnička, vystudovala jsem na Masarykově universitě v Brně, kde jsem později také přednášela. Titul Mgr. mám od roku 2001, PhD v oboru správní právo od roku 2007. Pracovala jsem postupně jako právnička na brněnském magistrátu, od roku 2002 do roku 2012 v Kanceláři veřejného ochránce práv, většinu času jako vedoucí právního odboru. S velkou úctou vzpomínám na spolupráci s Otakarem Motejlem i s Pavlem Varvařovským.