Kateřina Valachová ČSSD

Ministryně školství 2015-2017

Kateřina

Valachová

Garantujeme místo ve školce pro každé dítě

     Dostupnost míst pro děti v předškolním i základním vzděláváním je jednou z hlavních priorit ČSSD v oblasti školství. Zejména kvalitní předškolní vzdělávání má pro děti zásadní význam pro další úspěch ve školním vzdělávání.

 

Z mezinárodních výzkumů a šetření vyplývá, že děti, které navštěvují mateřskou školu, zvládají snáze přechod na základní školu a mají také lepší výsledky. V minulých letech jsme se v České republice potýkali s nedostatkem kapacit mateřských škol a mnoho dětí tak nedostalo šanci se v mateřských školách vzdělávat. Neméně důležitá je dostatečná síť základních škol – chceme, aby všechny děti mohly chodit alespoň na prvním stupni do základní školy nedaleko místa bydliště. Zajištění dostupné sítě mateřských a základních škol má samozřejmě velký přínos i pro rodiče – dostatečné kapacity mateřských škol jim umožní lépe skloubit osobní a pracovní život, omezení dojíždění dětí jim umožní trávit s dětmi více času i snižovat náklady na cestování. V novele školského zákona, která byla schválena v květnu letošního roku, jsme proto zakotvili nárok na umístění dítěte v mateřské škole s postupným náběhem tak, aby od roku 2020 měly nárok na umístění v mateřské škole v místě bydliště všechny děti od dvou let věku.

 

Nechceme opakovat chyby předchozích vlád, které nebyly schopné kapacity zajistit a nárok na vzdělávání tak často zůstal jen na papíře. Proto nezůstáváme jen u schválených paragrafů, ale společně s městy a obcemi od roku 2014 cíleně financujeme rozšiřování mateřských i základních škol, zejména v oblastech, do kterých se stěhují rodiny s dětmi a kde kapacity pro zajištění předškolního i základního vzdělávání chybějí. Od roku 2014 tak s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vzniklo na území celé České republiky 179 nových tříd pro více než 4300 dětí. Tento program bude pokračovat i v následujících letech a bude cíleně podporovat rozšiřování kapacit zejména v základních školách a mateřských školách, které jsou spojené se školami základními. Do roku 2021 plánujeme na zvyšování dostupnosti míst ve školkách a školách investovat celkem 1,5 miliardy korun.

 

Provedené demografické analýzy ukázaly, že stále přetrvává kritická situace zejména v možnostech zajištění povinné školní docházky v oblastech kolem Prahy, které prošly na konci 90. let 20. století nekontrolovaným stavebním rozvojem. Na jednání vlády 23. listopadu proto předkládám návrh dalšího investičního programu – který podpoří projekty výstavby ucelených základních škol v tzv. prstenci kolem Prahy tak, aby děti nemusely složitě cestovat do vzdálených škol. Plním tak slib, který jsem dala starostům obcí kolem Prahy při návštěvách ve Středočeském kraji. Mým cílem je podpořit celkem 9 velkých projektů, mělo by tak do roku 2023 vzniknout celkem 3400 nových míst pro žáky základních škol, včetně kapacit pro zájmové vzdělávání, sportovní aktivity i zajištění stravování dětí.

 

Vydáno: 11.11.2016

     Dostupnost míst pro děti v předškolním i základním vzděláváním je jednou z hlavních priorit ČSSD v oblasti školství. Zejména kvalitní předškolní vzdělávání má pro děti zásadní význam pro další úspěch ve školním vzdělávání.