Kateřina Valachová ČSSD

Ministryně školství 2015-2017

Kateřina

Valachová

Kariérní řád je pro učitele, nikoliv proti nim

    O kariérním řádu pro pedagogy mateřského, základního a středního školství se hovoří dlouhé roky či spíše celá desetiletí. Nyní prošel vládou a konečně ho máme nachystaný v podobě, která je vhodná pro praktické používání.

 

Kariérní řád přináší rámcová pravidla postupu pedagogů během jejich kariéry, která však tady nechci nějak detailně rozebírat, protože o jednotlivých kariérních stupních a mechanismech postupu mezi nimi slyšeli učitelé mnohokrát. Z mého pohledu je mnohem podstatnější to, že jde o jeden z řady systémových nástrojů, které prosazujeme s cílem zlepšit vzdělávání.

 

Během posledních měsíců jsme na ministerstvu školství připravili několik kroků, které dohromady tvoří významnou reformu regionálního školství. Postupně zavádíme garanci míst pro děti v mateřských školách. Došlo k největšímu zvýšení platů učitelů v regionálním školství za posledních deset let a vláda přislíbila, že bude pokračovat v opakovaném zvyšování rozpočtu školství. Přišli jsme s kariérním řádem a během příštího roku bychom chtěli odstartovat nový způsob financování regionálního školství. Dohromady to vytváří komplex změn odstraňující dluhy, které vůči školství, učitelům a dětem máme.

 

Všechny tyto změny spojují dvě základní východiska – vědomí, že kvalita vzdělávání se odvíjí od kvality učitelů, a respekt k učitelské profesi a k práci, kterou učitelé vykonávají. Proto se snažíme především zlepšovat podmínky, ve kterých pedagogové pracují, a dát jim k dispozici více nástrojů a možností pro jejich činnost.

 

Nejvíce jsou vidět ty platy, které se podařilo zvýšit již od září tohoto roku. Nejvášnivěji a mnohdy také s nejmenšími znalostmi problému se asi diskutovalo o inkluzi. Přitom však skoro nikdo nepřipomněl, že mimo jiné (a možná i především) jde o nový způsob financování některých pedagogických činností a jejich personálního zajištění a o nové finance pro školy, které se dříve tiše a pokrytecky braly z kapes učitelů.

 

Garance míst pro dětí v mateřských školách a podpora učitelů jsou pro mne cíle, které stojí za to dotáhnout do konce. Kariérní řád zavádí přesnější a spravedlivější mechanismy podporující začínající učitele a motivující učitele, kteří mají potřebu a touhu se zlepšovat, dosahovat nových kompetencí – prostě učit lépe.

 

Pokud se během příštího roku podaří prosadit také reformu financování regionálního školství, podaří se zajistit stabilitu školského prostředí a otevře se prostor pro důraz na kvalitu. Školy nebudou počítat „hlavy“ studentů, ale budou mít prostor rozvíjet kvalitu beze strachu, zda na konci roku vyjdou s penězi. K tomu směřují změny vzdělávacího systému, který ctí individualitu každého žáka a studenta a váží si jeho talentů. A zároveň ctí individualitu a schopnosti každého pedagoga.

 

Vydáno: 11.11.2016

       O kariérním řádu pro pedagogy mateřského, základního a středního školství se hovoří dlouhé roky či spíše celá desetiletí. Nyní prošel vládou a konečně ho máme nachystaný v podobě, která je vhodná pro praktické používání.