Kateřina Valachová ČSSD

Ministryně školství 2015-2017

Kateřina

Valachová

Matka dvou dcer, vdaná. Toho času ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Právnička, vystudovala jsem na Masarykově universitě v Brně, kde jsem později také přednášela. Titul Mgr. mám od roku 2001, Ph.D. v oboru správní právo od roku 2007. Pracovala jsem postupně jako právnička na brněnském magistrátu, od roku 2002 do roku 2012 v Kanceláři veřejného ochránce práv, většinu času jako vedoucí právního odboru.

O mně

Něco málo o tom, kdo jsem

S velkou úctou vzpomínám na spolupráci s Otakarem Motejlem i s Pavlem Varvařovským. V letech 2013 a 2014 jsem působila jako ředitelka legislativního odboru v Kanceláři Senátu Parlamentu ČR, další dva roky jsem byla náměstkyní ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a zároveň místopředsedkyní Legislativní rady vlády. Ministryní školství jsem od června 2015, v září téhož roku jsem vstoupila do ČSSD.